Фийт по фийт, 1000 стават.

Да, точно така колекцията Netbook of Feats вече наброява впечатляващите 1000 фийта, всичките оценени и прегледани от експерти в d20 правилата. Всеки може да разгледа HTML версията онлайн или да си я свали компресирана за черни дни.