True20 приключение, квак!

True20 Fantasy Paths е нова книга, разпространявана на PDF от Green Ronin, която предлага 10 пътя показващи как да направите познатите ви d20 класове (barbarian, fighter, cleric, wizard, etc.) с правилата True20. Книгата е достъпна от магазина на Green Ronin.
А Принцесата жаба(The Frog Princess) е приключение за сетинга Blue Rose. Ако ви звучи познато, то сигурно сте чели руската приказка. В приключението са включени готови персонажи за играчите, подходящи както за еднократно приключение, така и за по-дълга кампания. Можете да свалите приключението от официалния Blue Rose сайт.