Чудовища и тайни

Всичко това ни очаква през месец юли, според плановете за издаване на Маговете от крайбрежието, събрано между кориците на описаните по-долу книги.

Monster Manual IV

Monster Manual IVНеобходим ресурс съдържащ нови чудовища за Dungeons & Dragons игри.

Monster Manual IV е най-новият том в най-продаваната поредиця – Monster Manual line. Предназначена и за играчи и за водещи, това помагало за D&D предлага описания на огромно количество нови създания. Всяко чудовище е илюстрирано и оформено според нова система за подреждане помагаща за по-бързо използване в игра. Освен това книгата съдържа примерни събития, предварително генерирани съкровища, и странични карета описващи начини да вмъкнете съответните чудовища в кампаниите по Forgotten Realms или Eberron.

Secrets of Xen’drik

Secrets of Xen’drik

Спомагателна книга за игра и изследвания из мистериозния еберонски континент Ксен`дрик.

Secrets of Xen’drik предлага за първи път по-дълбок поглед върху изгубеният континент Ксен`дрик, богат на приключения, руини, и непознати земи лежащи на юг от Khorvaire. Една глава е посветена на космополитния търговски град Stormreach, базов лагер за повечето приключения в Ксен`дрик. Също така са описани интересни локации, нова информация за таинствените тъмни елфи на Ксен`дрик, идеи за приключения, събития които водещият може да включи в игрите си. Secrets of Xen’drik включва нова екипировка, чудовища, заклинания, магически предмети, и естествено престижни класове.