Почвата по крайбрежната линия дава богата реколта …

Wizards of The Coast са решили да анонсират най-близките си продукти, набелязани за, така да се каже, „пролетната реколта“. Репортаж от мястото на събитията – кaкво ни чака?

Tome of Magic: Pact, Shadow, and Truename Magic March:Tome of Magic: Pact, Shadow, and Truename Magic
228 страници представят три нови магически подсистеми за Д&Д. Обвързващите магии (Pact Magic) помагат на заклинателя да впримчва в капан изгубените души и да ги кара да му дават свръхчовешки способности. Магията на сянката (Shadow Magic) черпи своята сила от тайнтвеното сенчесто измерение. Заклинанията на истинските имена (Truename Magic) позволява на заклинатела чрез познаване на истинските имена на предметите да ги управляват. Всичките три системи са представени в нови класове и заклинателски системи. Също така обичайна добавка от нови способности, магии, предмети и пристижни класове.
Излизането на книгата се очаква още този месец.

Извадки от книгата
Мартенската презентация
Февруарската презентация
Януарската презентация

Power of Faerûn Другото мартенско заглавие е Power of Faerûn – пълно ръководство по отиграването на високо-нивейни кампании в света на Забравените Кралства. Ръководството дава в ръцете на Водещия много нови инструменти – указания за създаване на храмове, гилдии, воденето на армии, служба на короната и участието в политическите интриги.

Мартенската презентация
Февруарската презентация