Bullet Points 42

Четиридесет и второто издание на D20 Modern Bullet Points е посветено на най-скъпия и близък проблем на ролевото битие – благосъстоянието. Актуалните проблеми на БПП (Брутен Партиен Продукт) разглежда един от дезайнерите на D20 Modern RPG James Wyatt.