И гущерите биват човекоподобни

На сайта на Wizards of the Coast в раздела , посветен на ДнД, се появили нови статии:

The O’bati: Carnivores from the Deepest Swamps – представя раса гущери-хуманоиди (и такива има), пригодена за използване като игрови и неигрови персонажи.

Polymorphing (Part Four)
– четвърта статия от серията Rules of the Game, разясняваща тайните на полиморфията (превръщането).

The Cult of Tharizdun
– продължение на расказа за култа към бога на ентропията. Този път ви представят върховния свещенник на култа.