GURPS

gurps basic set 1gurps basic set 2Името GURPS, или, по-точно казано – G.U.R.P.S., първоначално е било дадено като временно кодово име на системата, целящо да описва нейните функции и възможности, докато екипа не успее да измисли истинското име. Минават няколко години, но името GURPS си остава непроменено – и колкото и да е странно – то наистина отразява същността на системата, като освен това й подхожда отлично.

В следващите редове ще се опитам да представя системата като комбинация от изграждащите я елементи, едновременно с това описвайки нейната история, отбелязвайки оценки и отправяйки критики (където се налага). Надявам се, че след като прочетете следващите редове, името GURPS ще ви говори много, много повече, и най-важното – няма да бъде непознат и странен термин, а кодово име за една от добрите ролеви системи (по мое скромно мнение), на които ние, играчите, имаме възможността да се наслаждаваме.

GURPS е съкращение от Generic Universal Roleplaying System. Ще се постарая да разясня всяка една от думите в най-пълното и възможно подробно значение.

gurps1Generic в общи линии означава “общ” или “с широко приложение”. И, наистина, запознавайки се със системата, ще откриете, че тя предлага правила за приблизително всеки вкус. Тези от нас, които обичат детайлните и пространни системи, организирани върху солидната основа на правилата и описващи сложни и разтегливи действия с помощта на множество трудни пресмятания, ще открият в GUPRS една система, която не само обуславя възможността за такъв стил на игра, но дори и го поощрява, достигайки наистина високи нива на реализъм. В същото време, олекотената система на GURPS, която включва само по-основните модули, позволява на тези от нас, които обичат по-бързите и по-малко сложни сметки и сведеното до минимум ровене в правила, за сметка на по-силно застъпеният игрови елемент, също ще останат доволни. В олекотената система и най-заплетеният проблем може да се разреши за няколко секунди и с едно или две хвърляния на заровете. И, накрая, тъй като по-голяма част от играчите попадат някъде в междинната категория на предпочитания, GURPS се грижи и за тях – предвиждайки много опционални модули, прибавящи или премахващи, “по желание на клиента”, определени стойности към степента на сложност на системата.

gurps2Universal означава универсален, или пък всеобщ. Основната предпоставка на GURPS е, че използва реализма като свой основен модел. Следователно, пише Стив Джаксън в увода си към трето издание на системата, тя може да опише всяка ситуация и да се използва във всякаква обстановка – била тя фентъзи или историческа, или фантастична, дори такава, населена със супер-герои. И наистина – съществуват множество книги, описващи различни светове, ситуации и обстановки, прибавяйки важните подробности и даващи ни историческа информация, но основното е, че правилата винаги остават същите, и че могат да се използват във всяка една възможна ситуация. Някои от по-известните модули за светове на GURPS са Science Fiction, Fantasy, Ultra-Tech, Aliens, Cyber Punk, Time Travel, Special Ops, Illuminati, както и небезизвестните и любими на широка част от публиката модули по Discworld.

Roleplaying е следващата думичка, която, вярвам, не се нуждае от кой знае какво обяснение. GURPS, макар да има отлично направена бойна система, не е предназначена за т.нар. “hack&slash” тип приключения. На първо място в системата идва ролевият елемент – т.е. тя е специално създадена по начин, който да позволява създаване на “истински”, правдоподобни персонажи, моделирани изцяло според желанията на играчите. Възможностите в това отношение са наистина неограничени, а системата гарантира, че всичко, което някога ви е липсвало като фон, като допълнително подчертаване и придаване на дълбочина на характера на вашият герой, ще откриете на нейните страници.

gurps3System идва най-накрая. Последен по ред, но не и по значение идва факта, че GURPS всъщност Е система. Както (отново цитирам автора й) пише Стийв Джаксън – GURPS, за разлика от доста от останалите системи, е едно обединено цяло. Много други системи са започнали като прост набор от правила, които по-късно са били допълвани, преправяни и т.н. GURPS е създадена целенасочено и в цялостен вид, който почти не се е променял през различните издания (точно три на брой, до днешна дата).

За да играете GURPS, не ви е необходимо много повече от листи, три шест-стенни зарчета, молив/химикал, книгата с правилата и много, много, ама МНОГО въображение. Универсалността на системата обаче не свършва само с въображението. В правилата целево е използвана стандартната метрична система, позволяваща конвертирането на приключения от други системи в GURPS-формат, като същото важи и за GURPS приключения, които играчите искат да конвертират в други формати. След като сте се запознали с GURPS, обаче, след като сте видели възможностите, които системата предлага, след като сте се насладили на удоволствието от това да играете точно такъв герой, какъвто винаги сте си мечтали да си направите, след като … след всичко онова, което се предлага на играчите и на водещите …

Сигурни ли сте че наистина бихте искали да играете и нещо друго?