Dragonshard 9: Магията в Еберон – Маготворците

Магията е част от живота на Еберон. Мистични енергии изпълват света. Тези, които имат достатъчно познание, могат да насочват и моделират тези сили с дума и жест. Преди тази дарба е била рядка и мистериозна, а великите магии са още част от легендите.Въпреки това през вековете, хората от Корвоар са включили дребни магии в ежедневния си живот, намирайки начини, по които мистичните сили да подобрят комуникациите,транспорта,военното дело и като цяло работата.Използването на магия във Еберон е обширна тема, която ще бъде разглеждана в още много бъдещи статии. Тази рубрика се фокусира върху най-общия магьосник – класът, чието съществуване е променило Корвоар: маготворецът.

Значението на „Маготворец“

Мистичната сила е невидима и въздесъща. Ритаули позволяват на маг да изтегли тази енергия и да я използва, за да промени реалността. Процесът на правене на заклинания е доста по-сложен от размахването на пръст и крещенето на думи. Овладяването на заклинание изисква силна ментална дисциплина. В добавка към сложните жестикулации и магически формули заклинателят използва мисъл и воля за трансформацията и оформянето на тайнствената енергия. Истинският маг е господар на това изкуство, способен да улови принципите зад всяко заклинание, което може да намери или създаде. Такъв висок талант е рядка дарба. Въпреки това, обикновените хора могат да произнасят едно или две дребни заклинания, ако се потрудят достатъчно здраво. Въпреки че нямат богатия избор или необработената сила на маговете или чародеите, тези дребни фокусници донасят проста магия до пазарите и в света. Това са маготворците.

Точно както експерта, „маготворец“ е главен термин определящ дузина професии. „Маготворец“ описва магическите способности на персонажа, но не казва нищо за сферата, в която ги използва. Обикновено човек, искащ да научи магия, не би отишъл в „маготворско училище“. Вместо това, той би станал чирак на някой думоковец или би потърсил странстващ инженер, който може да сподели с него тайните на професията си.

Мистични Дилетанти

Мнозинството маготворци имат само едно ниво в този клас. Това са предимно обикновени граждани или експерти, които са взели един маготворски клас, за да научат едно полезно заклинание. Най-честият избор е магоковство (magecraft), ритуал, който направлява ръцете на твореца и влива магическо докосване в работата му. Ханджия може да вземе единствено ниво на маготворец, за да има достъп до илюзионизъм (prestidigitation) или невидим прислужник (unseen servant), докато преводач може да напредне в класа, за да научи възприемане на езици (comprehend languages). Тези лаици не се определят от своето мистично познание; вместо това, те знаят един единствен трик, който повишава рутинните им умения.

Водещият трябва да има предвид магическия потенциал, когато създава сцени в игра по Еберон, особено в главен метрополис или голям град. Занаятчия, който прави високо качествени материали, може да използва магообработка (magecraft), за да подобри работите си, а шивач може да използва закърпване (mending) за изключително трудни работи.Магията е част от живота на Петте Нации. Маготворците съставят приблизително 1 % от работещото население,а техните магии могат да се видят в действие съвсем често.

Професиите на маготворците

Много професии са се създали около маготворския клас, комбинирайки Занаят (Craft), Професия (Profession) и шепа магии, за да запълнят икономическата ниша. Няколко от тях са представени по-долу, но те трябва да бъдат само трамплин за въображението на Водещия. Играч, правещ бард или чародей може също да вземе идеи при избора на магиите си. Въпреки че играч-чародей едва ли би искал да е фенерджия, дали магиите, които притежаваш имат логична икономическа роля? Може героя да е бил трениран за магическа професия преди да стане приключенец?

Всички професии изброени долу се основават на модела на четвърто ниво маготворец. Много членове на тези професии работят за някоя от Белязаните от Дракона Гилдии, но също има и такива, които упражняват занаята си независимо, особено в по-малките общности.

Опитен маготворец: Human magewright 4; CR 3; Medium humanoid (human); HD 4d4-4; hp 7; Init +1; Spd 30 ft.; AC 10, touch 10, flat-footed 10; Base Atk +2; Grp +1; Atk +1 melee (1d4-1 19-20/x2, dagger) or +2 ranged (1d4-1 19-20/x2, dagger); Full Atk +1 melee (1d4-1 19-20/x2, dagger) or +2 ranged (1d4-1 19-20/x2, dagger); AL N; SV Fort +0, Ref +1, Will +4; Str 9, Dex 11, Con 8, Int 14, Wis 12, Cha 10. В резултат на маготворските му нива, този персонаж има две нива на Spell Mastery и е получил 1 заклинание на 1во ниво и 2 заклинания на 4то ниво.

Гадател

Гадателя е професионален пророк. Освен с пророческата магия, той е запознат и с редица не-магически традиции в гадаенето и може да използва карти, руни или придвижването на луните за да предвиди събития от романс до времето. Въпреки че с него се консултират предимно за бъдещето, той също може да използва своите таланти, за да идентифицира магически предмети или дешифрира непознати писания. Гадатели от високо ниво могат да научат магическо зрение (arcane sight), ясновидство/ясночувство(?!) (clairvoyance/clairaudience), разкриване (devination), гадаене (scrying) или връзка с друга равнина (contact other plane).

Умения и Таланти: Knowledge (arcana) +7, Knowledge (history) +2, Knowledge (the planes) +9, Profession (fortune teller) +11, Sense Motive +7, Spellcraft +4; Skill Focus (Profession – fortune teller), Skill Focus (Sense Motive), Spell Mastery.

Магии (3/3/1): 0-level – detect magic; 1st-level – comprehend languages, identify; 2nd-level – augury.

Каннитски Инженер

Инженерът е човек, който е добър в много неща. Той има базови познания за много занаяти и може да използва мистични сили, за да поправя повредени предмети. Инженер може да пътува от място на място в търсене на работа или да се е установил в някоя малка общност, където талантите му го правят безценен. Въпреки че всеки може да последва пътя на инженера, маготворците от Династия Каннит доминират тази професия заради силата на своя белег.

Умения и Таланти: Appraise +4, Craft (choose five) +6, Knowledge (arcana) +4, Knowledge (geography) +3, Knowledge (nobility) +5, Spellcraft +4; Craft Wondrous Item, Spell Mastery, Least Dragonmark of Making (make whole 1/day, +2 to all Craft checks).

Магии (3/3/1): 0-level – mending; 1st-level – magecraft; 2nd-level – make whole. Изберете си едно допълнително 0во или 1во-ниво заклинание,заради Spell Mastery таланта на инжиенара; той най-често използва това във връза с Craft Wondrous Item. Най-малката Сила на Белега може да бъде заменена с repair light damage 1/day или mending 2/day; поправката е разпорстранена сред инженерите работили с военни части през Последната Война.

Хотелиер

Всеки може да върти хан, но магиите на хотелиера правята работата много по-лесна. Хотелиер може да използва заклинанията си, за да чисти дрехи и стаи, да приготвя храна, транспортира предмети, разбира гости от далечни страни, поправя дребни повреди или създава магически ключалки за вратите си.Повечето хотелиери са тренирани от Династията Гхалланда и имат връзки с този Дом, Гхалланда приема хора от всчики раси, със и без Белега. Хотелиерът може да е чудесен източник на слухове и локална информация, но не винаги е надежден.

Умения и Таланти: Gather Information +4; Knowledge (local) +7, Knowledge (nobility) +3, Profession (brewer) +5, Profession (cook) +5, Profession (innkeeper) +8, Sense Motive +6; Skill Focus (Sense Motive), Spell Mastery (comprehend languages), Spell Mastery (unseen servant). За полуръст от Гхалланда, сменете Skill Focus и единия Spell Mastery талант с Least Mark of Hospitality.

Магии (3/3/1): 0-level – prestidigitation; 1st-level – comprehend languages, unseen servant; 2nd-level – arcane lock, make whole.

Аптекар от Джораско

Между война и приключенци, има голям пазар за лекуващи елексири. Аптекратире идват във всякакви размери и форми, но тези на Династия Джораско са господари на лекуването; без драконовия белег, апетекарят трябжа да има нива и в друг магически клас, за да може да създава лечебните си елексири. Аптекаря представлява мирянин алтернативен на Лечителя от Джораско представен на 232 страница на Еберон Campaign Setting, който разчита на драконовия си белег и елексирите си за да помогне на тези в нужда. Ако аптекаря реши да равие още тази професия, той може да вземе нива като експерт, за да подобри лекуващото си умение (Heal skill).

Умение и Таланти: Craft (alchemy) +9, Heal +6, Knowledge (arcana) +3, Knowledge (local) +3, Profession (apothecary) +8, Profession (herbalist) +6; Brew Potion, Least Mark of Healing (cure light wounds 1/day).

Магии (3/3/1): 0-level – mage hand; 1st-level – magecraft, unseen servant.

(Този примерен аптекар е полуръст. Заради размера си той получава +1 бонус към AC и +1 бонус към hit, освен това има всички расови способности на полуръст. Малкия му кинжал нанася само 1d3-1 точки щети.)

Фенерджия

Магическата светлина има огромен досег с културата на Петте Нации, позволявайки на гражданите на Корвоар да работят през нощта. Фенерджиите правят вечно горящи факли (everburning torches), вечно светли лампи (everbright lanterns) и други източници на светлина. Заради дългия живот на вечно светла лампа, фенерджията евентуално ще остане без работа в малка общност. В резултат на това повечето фенерджии живеят живот много подобен на този на инженерите.

Умения и Таланти: Craft (gemcutting) +8, Craft (woodworking) +7, Craft (any three) +5, Knowledge (arcana) +5, Knowledge (geography) +5, Knowledge (local) +5; Craft Wondrous Item, Spell Mastery (mending), Spell Mastery (prestidigitation).

Магии (3/3/1): 0-level – light, mending, prestidigitation; 1st-level – magecraft; 2nd-level – continual flame (това заклинание беше прибавено към списъка на маготвореца).

Надзирател

Повечето надзиратели са научили професията си при Династията Кундарак, но малцина са се разделили с този дом и работят независимо. Параноични лордове непрекъснато наемат постоянни надзиратели, които да подсигуряват имения и трезори. Надзирател от високо ниво може да знаят разкриване на магии (detect magic) , разваляне на магии (dispel magic) , фалчиви видения (false vision) , огнен капан (fire trap) , стражев глиф (glyph of warding) , символ на болка (symbol of pain) или символ на съня (symbol of sleep).

Умения и Таланти: Craft (locksmithing) +9, Craft (trapmaking) +12, Knowledge (architecture and engineering) +6, Listen +5, Spellcraft +5, Spot +5; Alertness, Skill Focus (Craft – trapmaking), Spell Mastery (hold portal). За да направите надзирател с драконовия белег на Кундарак, махнете Alertness и Spell Mastery и добавете Least Mark of Warding.

Магии (3/3/1): 0-level – detect magic; 1st-level – alarm, hold portal; 2nd-level – arcane lock.

Думоковец (Wordsmith)

Думоковците са професионални писари и преводачи. Много от тях работят за Гилидията на Говорещите на Династия Сивис, но думоковци могат да бъдат намерени и във всеки главен университет или мистичана институция на Корвоар. Думоковци от високо ниво може да знаят илюзорен ръкопис (illusory script), тайна страница (secret page), изпращане (sending) или езици (tongues). Думоковец, който възнамерява да служи като посредник или адвокат, най-вероятно има нива на експерт за да придобие уменията Дипломация (Diplomacy) и Усет за Мотив (Sense Motive).

Умения и Таланти: Craft (calligraphy) +9, Diplomacy +5, Profession (scribe) +8, Sense Motive +8, Speak Language (one additional language), Spellcraft +5; Negotiator, Skill Focus (Sense Motive), Spell Mastery (arcane mark). За белязан от дракона думоковец на Династия Сивис, махнете Skill Focus и Spell Mastery и добавете Least Mark of Scribing.

Магии (3/3/1): 0-level – arcane mark, read magic; 1st-level – comprehend languages; 2nd-level – whispering wind.

Автор: Keith Baker
Превод: Деян (Drail) Йорданов


Оригиналната статия може да намерите на сайта на Wizards of The Coast