Нещата които един магьосник НЕ иска да чуе от чирака

Автор: Saruman

Всеки греши! Лошо е обаче, когато сгреши чиракът на някой магьосник!

 1. „Мога ли да помогна?“
 2. „Чудя се какво прави тази тояжка…“
 3. „Ooops!“
 4. „Трябваше ли да запаля свещите около пентаграмата?“
 5. „Тази пръчка имаше само някакви си 25 заряда в нея!“
 6. „Какво ще стане, ако смеся тези две отвари?“
 7. „Да уча? Аз съм прекалено добър за това!“
 8. „Ти за какъв се мислиш, за мой учител?“
 9. „О, това ли! Изхвърлих го!“
 10. „Но аз наистина се опитах да те направя невидим на парада! Как да знам, че магията ще засегне само дрехите ти!“
 11. „Хей, знаеш ли, днес подредих свитъците ти. Сложих ги в ей тая торба, която намерих в килера!“ (Bag of Devouring се оригва шумно)
 12. „Ами ние нямахме повече свещи, затова оградих пентаграмата с фенери. Пречи ли?…“
 13. „О, ТАЗИ отвара! Не, никога не съм я виждал!“
 14. „Чуй само какво гласи този свитък: Докато четете това заклинание за Говорно Затруднение, вие и всички около вас ще запошнат пофтепенно да гуфят сфосопност да ховорят на распираем исик и ще хъхлят плафа уафа габа йаба…“
 15. „Честно ти казвам, кралят няма никакво чувство за хумор! Когато му разказах шегите, които ти измисляш за него той изобщо не се смя!“
 16. „Хей, нека ти покажа този нов готин трик. Изтегли си една карта от тая колода, която намерих в кабинета ти… която и да е карта!“ (Deck of Many Things)
 17. „ПОМОООООЩ!“
 18. „Как контролиращ демон след като излезе от пантаграмата?“
 19. „Какво лепило се ползва да се залепи Драконова Сфера?“
 20. „Нали си спомняш тази девица, която докара снощи за ритуала… ами, ние се заприказвахме и… нали знаеш, едно нещо води до друго…“
 21. „Дръж!“
 22. „Ъмм, мисля че не искаш особено силно да слизаш в мазето!“
 23. „Господарю, нали знаете онази ваша алхимическа лаборатория… Колко ли ще струва да си направите нова?…“
 24. „Простете сър, но, хипотетично, какво би станало, ако някой призове, амиии, Major Demon от 376 ниво на преизподнята?“
 25. „Ъмм, сър? Нали си спомняте онзи демон, който БЯХТЕ затворил в мазето…“
 26. „Не можете да си представите колко изгодно продадох всички онези пожълтяли хартии, които държахте в сандъка на тавана!“
 27. „Ами… исках да се убедя дали наистина е вярно, че котките винаги падат на краката си…“
 28. „Само си представете! Ха-ха!… Да объркам отвара за Необратимо Стареене с подправката за салата, ха-ха… Знаете ли, бялата коса ви отива много, сър!“
 29. „Страшно съжалявам, сър, но не можах да намеря чесън. Предполагам, че това броколи ще успее също да уплаши вампира!“
 30. накрая една брилянтна, но за жалост непреводима шега:
  Магьосникът: „Shit! It’s a dead-end!“ Чиракът: „Can’t you ressurect it, Master?“