Sengoku

Sengoku

Издател – Gold Rush Games

Автор – Anthony J. Bryant & Mark T. Arsenault
Редактор – Mark T. Arsenault
Корица- Jason A. Engle
Илюстрации – Paul Abrams, Heather Bruton, Storn Cook, Albert Deschesne, John Grigni, Bryce Nakagawa, Greg Smith

Приключенска ролева игра по мотивите на популярни филми за Япония от 16-ти век. Игровата механика е изградена въз основа на безплатната система Fuzion. Базовата книга съдържа голям обем информация за средновековна Япония, традициите и ритуалите. За всички, които не харесват Fuzion, се предлагат правила за конверсия към други ролеви системи, включително GURPS и AD&D.