Dying Earth

Dying Earth

Издател – Pelgrane Press

Автор – Robin D. Laws, John Snead и Peter Freeman.

Ролева игра по мотивите на свят, създаден от въображението на Jack Vance. В Dying Earth попадате в свят, в който слънцето е лукс, където умът и чувството за мярка е по-важно от големината на меча. За играчите има три нива на играта – нива на трудност, в които живее и действа персонажа.