Archangel

Archangel

Издател – Visionary Games

През 392 година пр.н.е. Бог затворил светата книга за 400 години. През това време Луцифер направил пореден опит да подчини човешките души …. и нападнал юдеите. Луцифер пуснал в света множество демони и фалшиви ангели. Лъжливите проповедници подкопавали вярата на хората. А Бог пратил ангелите си и събрал всичките просветени хора, за да се борят със злото. Кратка характеристика на играта:

  • Шест класа за играчите: Angelic Champion, Avenger, Prophet, Avatar, Believer и Skeptic.
  • Повече от сто "сили" за ангелите и човешките персонажи
  • Две реалности на съществуването, духовна и земна, в които се развиват приключенията на героите
  • Пълна историческа екскурзия в културата на нациите, живещи по времето на 400-годишната война