Битката при Звездовръх-1325г

Начало на битката

Здрачническо-скелетно-човешката армия прекратява марша си на няколко километра от град Звездовръх и на сутринта на следващия ден започва да се развръща в боен порядък пред съюзните армии на бурхи, върколаци и елфи.
КеранАнгер заповядва незабавна атака по целия фронт, надявайки се да принуди противника да започне боя в неизгодно тактическо положение, но скелетните и здрачнически дозорни части осуетяват намеренията му. Същинската битка започва малко преди пладне.

Построение на армиите

Здрачническо-скелетно-човешка армия:
Скелетни части воюват по целия фронт
Човешките части са концентрирани в центъра, като една пехотна су (дивизия) и лекопехотна наемнически пета (полк) прикриват десния фланг на армията
Здрачническите части са предимно по фланговете, като няколко отделни арбалетни батальона усилват най-застрашените участъци от фронта. Армейският резерв също се състои от здрачнически части.
Бурхско-върколашко-елфическа армия:
Бурхите войски изграждат основата на целия фронт
Върколашките войски усилват фронта в центъра и образуват съсредоточения за контраатаки по фланговете, войсковия резерв е от бикоездачи
Елфическите войски поддържат стрелково върколашките части, като най-многобройни са в центъра на бойния ред

Първи етап на битката

Скелетни части атакуват фронтално и завързват бой по цялата дължина на фронта. Здрачниците напредват, опитвайки се да обхванат фланговете на противниковия строй. Човешките части в центъра се включват на тесни участъци с цел пробиване на бурхския строй. През пробивите нахлуват здрачнически конници и завързват бой със противниковите стрелци. До вечерта на първия ден никоя от страните не постига надмощие. На залез слънце строевете на двете армии образуват дъга, поради непрекъснатото отстъпление на бурхските и върколашки части по фланговете, с цел предотвратяване на обхват.

Втори етап на битката

През нощта скелетите не прекратяват бойните действия с цел изтощаване на противника. Рано на следващата сутрин човешките части в центъра усещат несигурност във противостоящата им бурхска глутница и предприемат настъпление. Върколаците вкарват в бой няколко юмрука бикоездачи*. Те успяват за момент да спрат настъплението на хората, но два юмрука са напълно унищожени от човешката пехота на десния фланг. До вечерта се водят особено ожесточени боеве в центъра и на десния фланг на СЗЧ армия. Скелетите отново не прекратяват бойните действия с падането на нощта.

Трети етап на битката

На третата сутрин изтощените бурхски части не съумяват да удържат плътен фронт. Въпреки непрекъснатите контраатаки на върколаците и бурхската конница здрачническата кавалерия, човешки и здрачнически лекопехотни части проникват дълбоко зад линията на бурхските карета, някои от които вече се бият в обкръжение.
Благодарение на по-голямата си мобилност, по-добрата координация между подразделенията и напредничавите тактически прийоми, а не на последно място и на доброто си физическо състояние скелетно-здрачническо-човешката армия успява до края на деня да наложи пълното си превъзходство. Изглежда, че това ще бъде последната нощ от битката. Командването на СЗЧ изготвя планове за преследване на разбития противник през следващия ден.
Около полунощ загива Керан Ангер младши, който предвождайки юмрук бикоездачи се опитва да направи контраатака по левия фланг на БВЕ армия, с цел да даде възможност на застрашен от обкръжение бурхски полк да се оттегли. Според спомени на очевидци той е повален от здрачническа арбалетна стрела и доубит от човешки наемни лекопехотинци.

Край на битката

Неочаквано за всички, на зазоряване в гръб на СЗЧ се появява конницата на Рдумор. Тя прегазва няколко спомагателни подразделения от обоза и атакува щаба на хората. Само отчаяната отбрана на щабната рота, като и своевременната намеса на батальон япски конни стрелци и на здрачническа лекопехотна част предотвратяват “обезглавяването” на човешката армия.
Даенлинската конница предизвиква силен психологически ефект с появяването си. Очаквайки нови удари в гръб човешкото командване пренасочва голяма част от силите си към новата заплаха. Здрачниците също спират настъпателни бойни действия и разпращат разузнавателни патрули във всички посоки. Макар и кратък, смутът във противниковите армии дава възможност на бурхите и върколаците да се организират и да отстъпят към планинските склонове на Белите планини, където заемат силни отбранителни позиции.
Междувременно даенлините се оказват притиснати от превъзхождащ противник и понасят големи загуби. По малко от половината конници на Рдумор, атакували призори успяват да напуснат бойното поле живи.
Битката приключва без СЗЧ армия да е постигнала целта си- пълен разгром на противниковите сили и освобождаване на път към сърцето на Белите планини.

Изводи

Битката за пореден път доказва голямата боеспособност на СЗЧ. Качествата на отделните войници и подразделения в БВЕ армия са високи, но при битка от този мащаб проличава лошото им взаимодействие и остарелите тактически концепции. Липсата на стратегическо разузнаване довежда до неочакваната атака на даенлинската конница. След битката в СЗЧ армия са създадени части за далечно разузнаване, усилени са охранителните елементи на щабните роти и въоръжението на тиловите части. Върколаците и бурхите също си правят съответните изводи. До края на годината се провежда реорганизация на БВЕ армия, свързочните подразделения са увеличени почти двойно, преразглеждат се тактическите доктрини

* виж надолу „Битката при Звездовръх- фрагменти“

„Битката при Звездовръх- фрагменти“

В някои участъци настъплението на здрачническо-човешко-скелетните сили е неудържимо, и върколашкото командване решава да вкара в бой няколко юмрука бикоездачи. Първите два юмрука се включват в боя на места където връзката с противника е прекъсната, поради енергичното оттегляне на части заплашени от обкръжение. Бикоездачите се натъкват на скелетно- човешки дозорни части и ги помитат. Основните части следващи дозорите подлагат 1-ви и 2-ри юмрук на силен арбалетен обстрел и, макар, че не им причиняват особени щети, ги принуждават да отстъпят. Другите три юмрука само с присъствието си зад отстъпващите с бой части карат здрачниците и хората да спрат настъплението си в тези участъци.

Командирът на човешката дивизия пред 1-ви и 2-ри юмрук (Соул Катчински) взима решение временно да прекрати настъплението и да подготви отбранителни позиции на достигнатия рубеж. Вълна скелети атакува спрелите отстъплението си бурхски части, за да прикрие дейността на хората. Здрачническият командир на арбалетното подразделение действащо в полосата на човешката бригада ( Схас Хфла, 412 Отделен Арбалетен Батальон) решава да подкрепи стрелково настъпващите скелети, но без да се отдалечава много от предните човешки линии.

Бурхския строй е непоклатим и скелетите са въвлечени в дълга схватка, без надежда за скорошен успех. Виждайки това, командващият двата юмрука ( КарганЛейн Дагар ), решава да атакува човешките части, чието спряло напредване взима за нерешителност или липса на резерви. Преминавайки на тесен участък през скелетите сражаващи се с бурхската пехота, двата юмрука се развръщат и атакуват в галоп панически отстъпващите здрачнически арбалетчици.

Арбалетчиците успяват да стигнат до позициите на хората преди бикоездачите да се стоварят върху тях. Макар да се учудва на решимостта на човешката пехота, която не помръдва от мястото си КарганЛейн не отменя атаката. Носещите се с пълна скорост греоли се натъкват на първите заграждения двадесетина метра преди шеренгите на хората. Лапите им попадат в плитките “лилии” или стъпват върху гарвановите крака разпилени между тях. Първата вълна се превръща в лавина от търкалящи се и ревящи от болка бронирани тела. Малцина от следващите вълни могат да спрат греолите си преди да се врежат в останките на предходните. Човешката пехота контраатакува. Здрачнически арбалетчици тичат между пехотинците и почти от упор разстрелват все още боеспособните бикоездачи.
Следва кратко клане, от което се измъкват едва неколцина върколака.

Бурхските пехотинци безпомощно наблюдават сцената все още заети със скелетите.

Автор: Dragony