Конкурс за авторско приключение!!!

Стартира конкурс за приключения, които да улеснят живота на Водещи и Разказвачи.

Участниците трябва да подадат своето приключение до 15 октомври 2006 година на адреса: dedoyago@abv.bg със subject: Za Konkursa и текста на приключението си, като приложен .rtf или .doc файл.

Описанието ви трябва да е на български език и пригледно, като трябва да включва, за предпочитане в същия ред:

Свят за които приключението ви е подходящо: Ебeрон, Забравените Кралства, Ендивал, Магландиум (Аксиом 16), Мирозданието (Exalting setting), Средновековна Европа на Арс Магика или Света на Мрака; възможни са и по-общи насоки, като “историческа Средновековна Япония”, “модерен шпионски сетинг”, “фантастична космическа сага” и т.н.

Система, по която е формирано приключението: д10, д20, Ендивал 3, Аксиом 16 или друга? Някои светове, като Еберон и Ендивал автоматично предполагат определена система, но все пак, не пропускайте да дадете тази информация.

“Ниво” и типаж на протагонистите (героите): Ниво на способност/сила, както и характер и мотивация на персонажите, които най-добре да пасват на приключението. Художественото встъпление и моменти от описанието на приключението са по желание, но ако са добри, ще се вземат предвид. Задължително трябва да се включат:

1.Въведение и предистория – какво се случва преди пристигането на протагонистите(героите), евентуално представяне на проблема, завръзка. Оценява се по смисленост, оригиналност и естетическа удовлетворителност.

1.1.Въдички – защо протагонистите(героите) ще се занимават с този проблем? Оценяват се по логичност, липса на противоречия, универсалност(или многобройност) – изобщо, доколко са в състояние да си свършат работата неусетно.

2.Тяло – кое къде и как е, какво може да се случи, кога и защо. НИП (НеИгрови Персонажи), обрати, вторични завръзки, развръзки и евентуално допълнително разглеждане на проблема. Евентуални художествени описания на местности, лица и събития. Оценява се количество и качество на информацията, логичност, последователност, издържаност в системно, мета-игрово и мета-сюжетно отношение. Също така, каква свобода дават за промяна и нагаждане от страна на Водещия и играчите.

3.Развръзка, или развръзки – как е най-вероятно да завърши приключението и евентуални негови продължения. Оценява се по евентуална задоволителност за различни типажи на Водещи и играчи. Или незадоволителност, която да мотивира играчите за по-нататъшни “подвизи”.

Получени приключения които не отговарят на тези изисквания няма да бъдат оценявани.

Приключенията ще бъдат оценявани от жури, което ще посочи класиралите се за първите три места. Спечелилият първа награда ще получи оригинално западно издание с ролеви материали или други ролеви аксесоари по избор.

С гласуване на форумите ще се определи и наградата на публиката, за този чието приключение се е харесало най-много на нашите потребители. Избраникът на публиката ще получи художествена книга, от жанр сходен с този на предаденото приключение.

Със съдействието на екипите на Ендивал и Аксиом 16, специални поощрителни награди очакват тези избрали на предадат приключение за някоя от двете български системи за ролеви игри.

Приключенията участвали в конкурса ще бъдат на разположения за теглене от нашия сайт, с разрешението на авторите, а трите най-добри ще получат помощ с оформлението и форматирането като .pdf документи.

И нека по-добрият победи!