Извадки от Players Handbook II

Player's Handbook II Разширението на най-известната и най-продавана книга по Dungeons and Dragons(Player’s Handbook), носещо името Player’s Handbook II наближава сергиите. Wizards of the Coast, както обичайно, пускат извадки от своя продукт на сайта си. Освен съдържанието (разделено на 8 части) са разкрити някои основни фийтове, един нов персонаж (Knight), разширението на Варварина (Barbarian), информация за Polymorph subschool и части от последния осми раздел (най-интригуващия и с най-нови концепции раздел, според думите на Noonan).

Новината е пусната благодарение на съдействието на Хоби сайт - РИ, карти и книги.