Чудеса от Първата Епоха

Излязлата неотдавна Oadenol’s Codex допълва серията Books of Sorcery с артефакти, владения, тавматургични школи и магически аномалии. Заедно с първата книга от серията, Wonders of the Lost Age, Кодекса ви дава хиляда и една материални придобивки които да направят живота на Възвисените по-интересен и да мотивират по-алчните сред тях. Какво ни дават двете книги?

Wonders of the Lost AgeWotLAcover

Тази книга разглежда в дълбочина това, което можем да наречем науката и технологията на Първата Епоха  – сложните механизми на маготехниката и висшите науки за създаване и моделиране на живите същества. Книгата съдържа правилата за построяване и поддържане на маготехнически артифакти, както и описанието и правилата за най-често срещаните, емблематични или легендарни от тях.

– Първа Глава описва възхода и падението на маготехниката – от масовата й употреба в първата епоха, до почти пълното й отсъствие в Ерата на Скръбта.

– Втора Глава описва редица транспортни средства и сходни машини – от метални коне, през задвижвани с магия баржи, до небесните кораби и техните скромни роднини – въздухоплавателните лодки на Хаслантите.

– Трета Глава описва редица утилитарни предмети от ежедневието на Първата Епоха. В Ерата на Скръбта, тези устройства могат да имат коренно различни предназначения от първоначалните, превръщайки се в индикатори на охолство или оръжия.

– Четвътра Глава, може би най-интересна за повечето играчи, описва средствата за водене на война в Първата Епоха – задвижвани с магия бронирани костюми, огнемети, мини и силови оръжия. В Ерата на Скръбта, само могъщите армии на Луукшай единствени разполагат с богат арсенал от тези древни и могъщи оръжия.

– Глава Пета разглежда едно от чудесата на Първата Епоха което в най-голяма степен се счита за изгубено – изкуствения живот под формата на големи, механични слуги и помощници, както и живи същества оформени или създадени с магия. Някои от най-ужасяващите творения на първата епоха – чудовища, живи оръжия за масово унищожение и нечовешки разуми могат да бъдат намерени в тази глава.

– Продължавайки в тази насока, Шеста Глава описва обсадните оръжия и механизми за масово поразяване на древните дни – адски машини способни да разрушават градове и да избиват стотици, средства за психотропни атаки и погасяване на безредици.

– Приложението допълва картината с един от най-запомнящите се символи на техническа и военна мощ – браноходите дадени са правилата за строеж, поддръжка и внасяне на тези бойни машини във вашата игра, насоки за това къде и по какъв начин ги използват Империята и Луукшай, както и какви различни подсистеми и оръжия които да направят вашият крачещ носител на разруха наистина уникален.

 

Oadenol’s Codex

Oadeonlcover

 Кодекса на Оаденол(историята отдавна е забравила кой е Оаденол), допълва списъка с артифакти, но обръщайки гръб на маготехниката и представяйки ни чудесата създадени с помощта на магия и майсторство в занаятите – тук могат да се намерят легендарните древни мечове, непробиваеми щитове, вечностудени чаши, приказни палати, магически трикове и отвъдни чудесии без които жанра не може.

 – Глава Първа разглежда изкуството на създаването на артифакти и дава многобройни примери за по-често срещани или легендарни артифакти. Включени са правила за изработването на артифакти от героите, както и насоки за това как да преценим цената и силата на създаденият артифакт.

– Втора Глава ни занимава с изкуството на геомантиката, обяснява за специалните места в Съзиданието, драконовите линии и фокусите на сила. Главата съдържа правила с които играчи и водещи могат да превърнат своето Владение в прекрасен палат или непревзимаема крепост, както и множество стихийни и небесни Сърцекамъни, които да помагат на героите със своите сили.

– Глава Трета разисква Тавматургията и нейните дисциплини. Макар и способна на по-малко и с повече усилия от Чародейството и Некромантиката на богове и възвисени, Тавматургията е най-разпространеното магически изкуство в света – най-малкото, защото малцина могат да се надяват да усвоят по-висшите изкуства без да бъдат възвисени от висшите сили.

– Четвърта Глава описва редица невероятни същества, растения, тъкани и минерали които могат да представляват интерес за всеки естествовед, философ, знахар или предизвикателство и опасност за всеки който ги срещне. От чудните пчели на Зарлат до странните Змийски Дървета, и широко известния Огнен Прах, тази глава предлага много възможности за „обикновената“ дива природа да предизвика или уплаши дори Възвисените, и немалко начини дори за смъртните да създадат прекрасни чудеса и ужасяващи оръжия.

Книгите са предназначени за поредицата Exalted: Second Edition на издателството White Wolf

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.